Логічними стежинками математики 5–9класи

Логічними стежинками  математики 5–9класи. Автори Г. В. Апостолова, О. П. Бакал.

Математика цікава тоді,
коли живить нашу винахідливість і
здатність міркувати.
Д. Пойя

У посібнику пропонується близько 700 різноманіт-них задач логічного характеру, які згруповано за темами та прийомами розв’язування. Кожний параграф складається з теоретичної і ди­дакти­чної частин, завдань для самостійного опра­цю­вання трьох рівнів складності. Наприкінці посіб­ника наведено відповіді та деталізовані поради щодо пошуку розв’язку задач, а також орієнтовну програму факультативних занять. Посібник можна використовувати для організації позакласних занять з учнями 5–9 класів, доповнення матеріалу уроків математики нестандартними задача-ми, під­го­товки учнів до математичних змагань.

Скачать (PDF, 14.6MB)