МАТЕМАТИКА Працюємо на множині цілих чисел. 6–11класи.

МАТЕМАТИКА Працюємо на множині цілих чисел. 6–11класи.

У посібнику узагальнено та погли­б­лен­о шкіль­ний курс математики з теорії чисел.
Теоретичний та дидактичний матеріал зрупова­но за двома рівнями складності.
Уміщено 155 прикладів розв’язування задач і близь­ко 300 задач для самостійного опрацювання, до яких подано відповіді та поради щодо розв’язування.
У додатку наведено дворівневу програму від­повідного курсу за вибором.
Посібник може бути використаний для про­ве­дення занять з відповідного курсу за вибором з метою допрофільної та профільної підготовки учнів і математичних змагань.

Скачать (PDF, 2.93MB)